Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

BYGGNATIONER

Vid egna byggnationer måste byggnadslov lämnas till styrelsen för godkännande. Detta gäller exempelvis ombyggnationer av toaletter, kök och installerande av golvvärme. Vattenburen golvvärme är ej tillåtet i föreningen detta på grund av bland annat energiförluster och risken för vattenskador. I utemiljö gäller det bl a uppförande av altan, växthus, inglasning, friggebod, staket och träd. Förändringar på tomten kräver dessutom samråd med närmaste granne/grannar. Följs inte reglerna kan styrelsen begära återställning till ursprungligt skick.

Gällande policy angående ut- och tillbyggnader finns i denna pdf-fil:
Riktlinjer vid renovering inom egenbostadsrätt.pdf


Tänk också på att träd och planteringar tillhör föreningen och de får inte tas bort utan särskilt
medgivande.

Vill du sätta upp anslag, använd då anslagstavlorna som finns på garagebyggnader och i
kvartersgården.

Provided by Webforum