Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

KVARTERSGÅRDENI kvartersgården finns bastu, snickarbod, kvarterslokal och övernattningsrum. Dessa lokaler bokas på anslagstavlan i kvartersgården och får endast nyttjas av boende inom föreningen och får ej användas i kommersiellt syfte. Vid bokning skall namn och adress anges. På bokningslistan står var nyckel kan hämtas. Var och en som bokar en av lokalerna städar efter sig. Målsman ansvarar för bokning av lokalen för minderårig.
Kvartersgården får nyttjas, mellan kl. 07.00 och 24.00, av boende på området (Nycklar får ej lämnas ut till obehöriga).

Kvarterslokalen

Kvarterslokalen måste bokas för fest och liknande arrangemang. Bokning görs och då max. 2 mån i förväg på bokningslista som hänger på anslagstavlan i kvartersgården. Vid bokning anger ni namn och adress. Nyckel till kök och städ kvitteras ut hos vicevärden eller hos någon i styrelsen enligt listan på anslagstavlan i kvartersgården.

Bokningsregler, nya januari 2013:

·         Bokning:

o   Får bara göras av medlem i föreningen.

o   Endast medlem kan kvittera ut nyckel.

o   Får normalt omfatta 24 timmar, utökad tid kan fås efter överenskommelse med ansvarig utlånare.

o   Övernattning i kvarterslokalen är inte tillåten.

·         Tider:

o   Efter klockan 22:00 på vardagar och 01:00 på fredagar och lördagar skall det vara tyst och lugnt i och utanför Kvarterslokalen.

o   Om tillställningen drar ut på tiden efter dessa klockslag så skall aktiviteten förläggas inne i Kvarterslokalen med stängda dörrar och fönster och utan störande musik.

·         Ansvar:

o   Den som bokar Kvarterslokalen har ansvaret för städning, ev. skadegörelse och att inte grannar störs. Föräldrar ansvarar för sina barn.

o   Om något blir skadat är det den som bokat lokalen som får ersätta skadorna.

o   Rökning är inte tillåtet i Kvarterslokalen. Om rökning sker utomhus skall fimpar och andra rester tas hand om av den som bokat.

o   Städning i lokalen ska vara utförd enligt städinstruktion uppsatt i lokalen. Städutrustning finns i lokalen.

o   Städning utanför lokalen skall göras omedelbart efter tillställningen. Det ska se snyggt och prydligt ut utanför lokalen på morgonen.

Medlem som inte iakttar reglerna kan förlora rätten att disponera lokalen!
(Bokningsregler i pdf-form)

Snickarbod

Snickarbod bokas på bokningslista som hänger på anslagstavlan i kvartersgården. Vid bokning anger ni namn och adress. Här kan man gärna vara flera samtidigt och arbeta i mån av plats. De som utnyttjar "Snickerboa" städar självklart också efter sig och lämnar lokalen i det skick man själv vill finna den i. Städutrustning finns i lokalen.

Bastu

Bastu inkl. omklädningsrum och dusch bokas på bokningslista som hänger på anslagstavlan i kvartersgården. Vid bokning anger ni namn och adress. De som utnyttjar bastu inkl. omklädningsrum och dusch städar självklart också efter sig och lämnar lokalen i det skick man själv vill finna den i.

Övernattningsrum

Övernattningsrummets bokning görs max. 2 mån i förväg på bokningslista som hänger på anslagstavlan i kvartersgården. Vid bokning anger ni namn och adress. Nyckel till kök och städ kvitterar man ut hos vicevärden eller hos någon i styrelsen enligt listan på anslagstavlan i kvartersgården.

Det ligger på allas ansvar att städa efter sig. OBS! Om övernattningsrummet lämnas ostädat så tas en städavgift ut på 300 kr! Städutrustning finns i lokalen..

Provided by Webforum