Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

SOPHANTERING

I våra kretsloppshus källsorterar vi våra sopor. Umeva hämtar vårt hushållsavfall.
Den boende ansvarar själv för att lämna sitt grovavfall, t ex möbler, barnvagnar, TV- och videoapparater, vitvaror mm till någon av kommunens återvinningscentraler.

Se till att dörren låses efter er för att förhindra att skadedjur och oönskade besökare kommer in.

Provided by Webforum