Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

GARAGETill alla lägenheter och radhus hör också ett garage. Alla garageportar är utbytta 2012 mot takskjutportar med fjärrstyrd motordrift för enkel in- och utkörning. Boende ska i möjligast mån parkera sin bil i sitt garage. Syftet är dels att tillhandahålla så många av våra parkeringsplatser som möjligt åt besökande samt dels underlätta för snöröjningen vintertid.

Vid eventuell inlåsning/borttappning av fjärrkontroll/nyckel till garaget finns huvudnycklar hos vicevärdarna, HSB samt Securitas, telefonnummer här. De två sistnämnda tar dock en avgift om du anlitar dem. 

I varje garage finns motorvärmare med timer. Systemet har en 10 amperes säkring och tål inte att kupévärmare står på mera än 1500 watt. Om ni överbelastar uttaget löser jordfelsbrytaren ut, och uttaget fungerar inte. Du kan själv avhjälpa felet genom att trycka in en knapp under motorvärmaruttaget/timern. I en del garage sitter denna knapp ovanför uttaget. Det är knappen till höger som skall tryckas in.

Garageporten SKALL HÅLLAS LÅST. Tänk på att det ofta bara är en vägg av ”hönsnät” som skiljer garagen åt, varför en olåst garagedörr i princip ger den objudne tillträde till alla garagen i längan.

Det finns också ett begränsat antal parkeringsplatser med motorvärmare som hyrs ut till medlemmar. Anmälan till kön för dessa görs hos styrelsen. Max en sådan plats per medlem med tillsvidareuthyrning. I det fall en medlem som redan har en extra plats vill hyra en andra plats gäller uthyrning tre månader i sänder samt att det inte finns någon kö till de extra platserna.

Provided by Webforum