Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

BRANDVARNARE

Föreningen har köpt in brandvarnare till samtliga lägenheter. Lägenhetsinnehavaren ansvarar
för att dessa är monterade och fungerar. Detta är en viktig del av vårt gemensamma brandskydd.

Se gärna nyhetsbladet om vad man ska göra vid brand.

Provided by Webforum