Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

VATTENSKADOR

Den svagaste punkten då det gäller vattenskador är badrummet. Om golvbrunnen i badrummet
eller duschen inte regelbundet rensas, stiger vattennivån och risk för läckage uppstår. Golv-
brunnen liksom avloppsrör, vattenlås och bottenventiler måste rensas ofta, minst två gånger
per år. Näst efter badrummet är köket den största riskplatsen för vattenskador. Avloppsrörens
insidor är feta och därför fastnar matrester och annat avfall lätt på dem. Det kan så småningom
innebära stopp i avloppet. Rensa därför också vattenlåset under diskbänken då och då. Har ett
stopp i avloppen redan uppstått så måste det omedelbart avhjälpas.

Under vinterhalvåret måste du också tänka på att inte stänga elementen eller lämna dörrar och
fönster öppna för att undvika risk för skador på vattenledningar och element.

Notera också vad som står i § 12 i Bostadsrättslagen:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick”

Med det menas att om man har vetskap om att en brist finns och man inte åtgärdar den anser försäkringsbolagen att man varit ”försumlig”. Skulle det då bli en större skada på grund av detta så kan man bli ersättningsskyldig för hela den skadan.

Provided by Webforum