Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

Felanmälan

Om ni upptäcker fel eller tekniska brister inom föreningen kontaktar ni och gör felanmälan
till våra fastighetsskötare:

HSB Fastighetsservice
Skolgatan 58 A

901 02 Umeå

Tel 090-15 38 00 vx


Felanmälan vardagar kl 08.00-11.30; 12.30-16.00 tel 090-15 38 50

Felanmälan efter kontorstid sker till Securitas tel 090-77 69 50    

Du kan också göra felanmälan direkt i HSB:s felanmälningsformulär.

Provided by Webforum