Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

SKADEINSEKTER OCH OHYRA

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för inomhusmiljön och utomhusmiljön i nära anslutning till dörrar och fönster. Om du ser tecken på skadeinsekter eller ohyra i din lägenhet eller i något av föreningens gemensamma utrymmen, var då vänlig och anmäl detta genast till vicevärden eller någon i styrelsen. Det kan vara flera lägenheter eller utrymmen som har drabbats. För att undvika att ohyran kommer tillbaka måste samtliga utrymmen saneras samtidigt. Du kan själv gardera dig mot angrepp genom att exempelvis vara extra uppmärksam när det gäller fuktiga utrymmen där ohyra lätt uppträder.

Kom ihåg att städa matkällaren.

Provided by Webforum