Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

FASTIGHETSSKÖTSEL OCH TEKNISK FÖRVALTNING

 

Om ni upptäcker fel eller tekniska brister inom föreningen kontaktar ni och gör felanmälan
till våra fastighetsskötare:

HSB Fastighetsservice
Skolgatan 58 A

901 02 Umeå

Tel 090-15 38 00 vx


Felanmälan vardagar kl 08.00-11.30; 12.30-16.00 tel 090-15 38 50

Felanmälan efter kontorstid sker till Securitas tel 090-77 69 50   

Du kan också göra felanmälan direkt i HSB:s felanmälningsformulär.


Föreningens fastighetsförsäkring finns för tillfället hos Länsförsäkringar
Försäkringsnummer; 820840*00
Organisationsnummer; 716415-3368
Provided by Webforum