Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

PARKERING I VÅRT OMRÅDE

Vårt bostadsområde är skyltat med P-Zon förbud, vilket innebär att all

parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med P-Besökande.

 

Skylten P, SMS-avgift betyder att man från det att fordonet ställs på parkeringen behöver checka in med app eller SMS, se mer information på skylt i anslutning till parkeringen.

 

Skylten ”Förhyrda platser” betyder att endast den som förhyrt platsen får stå

där. Vill ni hyra en parkeringsplats kontaktar ni vår vicevärd.

 

I vårt område är det Securitas Bevakning AB som sköter

parkeringsövervakningen.

 


Provided by Webforum