Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

UNDERHÅLLSANSVAR

För att hålla underhållskostnaderna nere är det viktigt att de boende själv engagerar sig och håller efter vår gemensamma egendom. Inom föreningen finns ett policybeslut att enklare underhåll som målning och reparationer av t ex staket, förrådsdörrar, skärmväggar m m ska utföras av de boende själva. Föreningen köper in det material som behövs och den boende bidrar med sin arbetsinsats.

Föreningen är dessutom indelat i olika underhållsområden. Varje lägenhet eller radhus ingår i ett sådant underhållsområde. Områdesindelningen och ansvarsfördelningen finns uppsatt på anslagstavlan i kvartersgården. Styrelsen kan också dela ut andra arbetsuppgifter på dessa grupper, t ex att ordna fikat till vår gemensamma vårstädning.

Policy för ytterdörrar och förrådsdörrar:
Styrelsen har beslutat att förrådsdörrar skall vara vita samt att ytterdörrar också skall vara vita. Om en medlem vill byta ytterdörr skall detta ansökas om hos styrelsen. Ytterdörrarna är från och med 2015 års stadgar föreningens ansvar.

FÖRENINGENS RESPEKTIVE INNEHAVARENS ANSVARSOMRÅDEN

I de nya stadgarna antagna 2015 (HSB:s normalstadgar 2011) paragraf 31 och 32 beskrivs vad som är innehavarens respektive föreningens ansvar. Här nedan kan du läsa dessa paragrafer. Kompletta stadgar hittar du här.


Provided by Webforum