Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

Goda grannar är guld värda!

Här har vi samlat viktig information och några råd som underlättar vårt boende och ökar vår trivsel.

Ditt golv kan vara din grannes tak

Ingen vill bli störd av sina grannar. Tänk på att hög volym på TV:n eller stereon kan störa. Detsamma gäller användande av disk- och tvättmaskin sent på kvällen. Styrelsen rekommenderar att särskild hänsyn bör tas mellan 23.00 – 07.00. Prata gärna med dina grannar i förväg om du tänker ha fest hemma. Det är du som ansvarar för att grannarna inte störs.

Ge inte tjuven en chans

Ett sätt att förhindra inbrott i lägenhet är att lära känna dina grannar – då blir vi fler som håller ett vakande öga. Naturligtvis hjälps vi också åt att hålla uppsikt över våra gemensamma utrymmen. Ett sätt är att se till att dörrar till garage, förråd o s v är låsta. Det är trist med inbrott och skadegörelse! Vid upptäckt av skadegörelse eller klotter meddela vicevärden.

Ren vinst i kretsloppshuset

I våra soprum finns en container för hushållssopor, en särskild behållare för glödlampor, batterier, papper, kartonger, flaskor, plåtburkar och hårdplast. Föreningen betalar sopavgift Efter hur många kilon som ligger i sopcontainern. För att hålla nere våra sopavgifter och Bidra till en bättre miljö är det självklart att vi källsorterar.

Möbler, bildäck cyklar och andra skrymmande ting samt för sådant som inte finns särskild behållare för, ska tillsammans med återvinningsbara produkter lämnas in på lämplig returstation av den enskilde medlemmen. Var noga med vad du lämnar i soprummet så håller vi det fräscht och trivsamt.

Låt uterummet bli trivselrummet

Balkonger och altaner är visserligen inte gemensamma, men det är en väsentlig del av husets fasad. Därför är det viktigt att man ordnar så att balkonger och altaner är trevliga inte bara för den som använder dem utan även ser trevlig ut för dem som passerar. Fågelmat får inte placeras på balkonger med risk för nedsmutsning på din grannes altan. Det är också viktigt att vintertid hålla balkong ren från snö så att granne i lägenhet under inte vållas av obehag när det blir töväder.

Vårda och ta hänsyn till gårdsmiljön

Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi vårdar och tar hänsyn till buskar, planteringar och klipper våra gräsytor. Självklart ska vi vara aktsamma och inte skräpa ner. Låt det bli naturligt att plocka upp skräp som av misstag lämnats kvar på marken. Cigarettfimpar skall naturligtvis inte slängas på marken! Tänk på att det aldrig är tillåtet att tvätta motorfordon på gården eller parkeringen. Viktigt att vi alla är uppmärksamma och stävjar alla tendenser till skadegörelse. Självklart kan olyckan vara framme men anmäl då detta till vicevärden eller någon i styrelsen.

Snöskottning

Föreningen har en snöraka till hjälp vid skottning av tak, den finns att låna i redskapsboden. Styrelsen vill uppmana alla att inte skotta snö rakt ut på gångbanan utan skotta snön mot staketet, in på gård eller mot garagevägg. Utryckningsfordon och brevbärare måste kunna ta sig fram på gångvägen.

Husdjur i bostadsområdet

Du är ansvarig för dina husdjur. Tänk på att andra kan vara rädda eller allergisk för djur. Se till att din hund eller katt inte stör eller förorenar i vår gemensamma utemiljö. Det är förstås särskilt viktigt runt barnens lekplatser.

Provided by Webforum