Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Administration
Biltrafik
Brandvarnare
Byggnationer
Fastighet/Försäkring
Fritidskommitte
Garage
Information
IT-värd
Kvartersgård
Matkällare
Miljö o klimat
Parkering
Redskapsbod
Skadeinsekter
Sophantering
Studsmattor
Trivseltips
Underhåll
Vattenskador
GDPR
Felanmälan
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

INFORMATION

Det är styrelsens ambition att kontinuerligt hålla de boende informerade om vad som händer inom föreningen. Det sker genom informationsblad i brevlådan och/eller genom anslag på våra anslagstavlor.

I samband med att budgeten för nästkommande år skall fastläggas kan styrelsen kalla till medlemsmöte för att ge information om föreningens ekonomi.

Provided by Webforum