Startsida
Om Facklan 7
Historia
Faktureringsadress
Kontaktuppgifter
Att bo/hyra i Facklan 7
Gamla bilder från kvarteren kring Tegnerlunden
Årsredovisning
Stadgar
Felanmälan
Information till mäklare
För dig som är nyinflyttad
Policys och riktlinjer
Sök
Logga in

Stadgar

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter finns reglerade i föreningens stadgar, vilka varje medlem ska känna till och leva efter i syfte att bevara en trivsam boendemiljö. De aktuella stadgarna registrerades hos Patent ochRegistreringsverket 2006-12-14.    

Öppna Stadgar Facklan7 >>


Läs mer om policys och riktlinjer


Uppdaterat 2018-12-08
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum