Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan / Kontakt
Sophantering
Andrahandsuthyrning
Gemensamma utrymmen
Information till mäklare
För dig som är Nyinflyttad
Reparation och renovering
Stadgar
policys och riktlinjer
TV/Bredband
Årsredovisning
Gamla bilder från kvarteren kring Tegnerlunden
Sök
Logga in
Försäkringsvillkor
Säkerhet

Stadgar

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter finns reglerade i föreningens stadgar, vilka varje medlem ska känna till och leva efter i syfte att bevara en trivsam boendemiljö. De aktuella stadgarna registrerades hos Patent ochRegistreringsverket 2006-12-14.    

Öppna Stadgar Facklan7 >>


Läs mer om policys och riktlinjer


Uppdaterat 2018-09-23
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum