Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan / Kontakt
Sophantering
Andrahandsuthyrning
Gemensamma utrymmen
Information till mäklare
Regler för in och utflytt
För dig som är Nyinflyttad
Reparation och renovering
Stadgar
policys och riktlinjer
TV/Bredband
Årsredovisning
Gamla bilder från kvarteren kring Tegnerlunden
Sök
Logga in
Försäkringsvillkor


Information till mäklare
och till dig som ska sälja lägenhet


SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

    •    Det finns i nuläget inga planerade avgiftshöjningar/sänkningar.

Årsredovisning Brf Facklan nr 7 2016

Årsredovisning för Brf Facklan7 2015

Årsredovisning för Brf Facklan7 2013

Årsredovisning_BRFFacklan7_2012

Årsredovisningen 2011 BRF Facklan 7 


För information om föreningen, se nedan länkar

För information om att bo i facklan 7 kan läsas här

    •    Det finns i nuläget inga planerade avgiftshöjningar/sänkningar.
    •    Det finns i nuläget inga planerade stora reparationer/ombyggnationer.
    •    Genomförda renoveringar beskrivs på föreningens hemsida under Om Facklan 7-Historia.
    •    Stambyte har skett i början av 1990-talet.
    •    Vid önskan om att göra genomgripande ombyggnationer i lägenheterna ska alltid bygglov ansökas. Styrelsen tar
därefter det slutgiltiga beslutet. Läs mer här
    •    Gällande om juridisk person accepteras som medlem säger stadgarna att ” Medlemskap i föreningen ska beviljas fysisk och juridisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus, juridisk person kan dock av styrelsen vägras medlemskap”.
    •    Föreningen är en äkta förening.
    •    Föreningen tar ut en överlåtelseavgift och i förekommande fall en pantförskrivningsavgift i samband med överlåtelser.

Föreningen tillåter delat ägarskapMedlemsansökan och kontrakt skickas enbart  direkt till:
Margaretha Söder(margaretha.soder@sbc.se) Avgiftsförvaltare SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Tel kundtjänst  0771-722722
SBC
 
Box 226
851 04   Sundsvall

Kontraktet ska innehålla bostadsrättens avtalsnummer och lantmäteriets lägenhetsnummer, samt medlemsansökaren/nas telefonnummer och mailadress.

Handlingar som skickas till direkt till föreningen kan inte garanteras att behandlas inom rimlig tid.

Uppdaterat 2018-02-21
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum