Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan
Information till mäklare
För dig som är nyinflyttad
Policys och riktlinjer
Trapphusdörrar
Att bo facklan 7
Balkongmöbler
Reparation och renovering
Gemensamma utrymmen
Andrahandsuthyrning
Sophantering
TV/Bredband
Försäkringsvillkor
Säkerhet
Sök
Logga in


Bredband

Samtliga lägenheter är anslutna med fiber. För närvarande har föreningen avtal med Bredbandsbolaget/Telenor. Avtalet innebär att varje medlem betalar 150 kr/mån för 100 Mbit/s bredband och IP-telefoni. Uppgifter om samtalsavgifter för telefoni finns på Bredbandsbolagets Prislista telefoni. Bredbandsavgiften enligt avtalet tas ut som en särredovisad post på månadsavgiften och ingår alltså i månadsavgiften.

HD-TV

HD-tv erbjuds från Bredbandsbolaget. Läs med på http://www.bredbandsbolaget.se/tv/ Bredbandsbolaget använder fortfarande (2011-08-16) de gamla lägenhetsnumren, dvs ditt nuvarande avtalsnummer (4 siffror).
Uppdaterat 2016-10-17
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum