Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan / Kontakt
Sophantering
Andrahandsuthyrning
Gemensamma utrymmen
Information till mäklare
För dig som är Nyinflyttad
Reparation och renovering
Stadgar
policys och riktlinjer
TV/Bredband
Årsredovisning
Gamla bilder från kvarteren kring Tegnerlunden
Sök
Logga in
Försäkringsvillkor


Felanmälan

Personlig service vardagar 7-21 via telefon:
0771-722 722
Felanmälan dygnet runt via formulär SBC:s hemsida:
www.sbc.se/felanmalan
 
Ekonomisk förvaltning (Avier osv)
7.00 – 21.00


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
M
argaretha Söder, Avgiftsförvaltare
SBC
Box 226
851 04   Sundsvall
Besöksadress: Vasagatan 7
Telefon vxl: 08-775 72 00
Kundtjänst: 0771-722 722

 
Akuta ärenden

Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (= fara för person eller
byggnad), ring:
 
08-1870 00 SBC:s fastighetsjour
08-522 255 66 Stockholms Hisservice
 
Uppdaterat 2018-02-21
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum