Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in
20 november 2012
Infoblad nov 2012
Information från medlemsmöte 13 nov 2012

Viktigt angående ventilation.
Observera att man inte får slå av ventilationen nattetid. Detta kan förorsaka stor skada på byggnaden. Kan i undantagsfall vara på ”bortaläge” nattetid men då har man för lite ventilation i lägenheten. Det skall alltid vara på ”hemmaläge” dagtid. Om man vill ha extra bra ventilation kan man slå på ”två gubbar” när man är borta i minst två timmar.
Se beskrivning nedan.Nycklar till lägenheterna
Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för låscylindrar i sina dörrar. Vid slitage är det upp till var och en att byta cylinder eller om detta inte behövs skaffa nya nycklar (som inte är nötta).

Sopsortering
Alla uppmanas att vara noga med sopsorteringen. Hushållssopor kostar 1.35 per kilo, medan det på övrig återvinning är gratis per kg.

Vill här också be alla som kastar större kartonger att se till att pressa ihop dem före ni lägger dem i uppsamlingskärlet. I dag slarvas det med detta.

Alla uppmanas också att vara noga med att lägga sina matrester i därför avsedda påsar. Vi får inte bara kasta ner dem i kärlet.

Prognos för 2012
Enligt den prognos som HSB räknat fram för vår förening så kommer årets resultat att bli bra med ett positivt resultat bättre än budget.

Budget 2013
Den upprättade budgeten för 2013 visar också positiva siffror. Detta medförde att styrelsen beslutat att inte höja avgifterna för 2013.

Snickerilokalen
Ett rödmålat plåtskåp har stått väldigt länge i lokalen och ägaren uppmanas att hämta det för det står i vägen för annan aktivitet. Hämtas det inte inom två veckor ser vi ingen annan åtgärd än att kasta det.

Fritidskommitten
Glöggafton söndagen den 9 december kl 14.00 – 16.00
Prel julgransplundring för barn den 13 januari kl 13.00 – 15.00
Planering för 25-årsjubileum till våren, mer om det sedan.

Styrelsen ber också att få önska alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.


Styrelsen brf Klockan


Nyheter
20 november 2012
Infoblad nov 2012
10 november 2012
Kom ihåg infomötet 13 nov
17 juni 2012
Mer trädgårdsrenovering
4 juni 2012
Infoblad maj
22 april 2012
Trädgårdsrenovering
18 april 2012
Infoblad 18 april
24 mars 2012
Ny vicevärd
26 februari 2012
Garagenytt v 8
7 februari 2012
Aktuella Com Hem-kanaler
28 januari 2012
Garageportsbyte v 4
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum