Hem
Föreningen
Lägenheter
Bokning gemensamma utrymmen
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in

Ombyggnationer


Innan ombyggnation/renovering sker skall Du ha begärt byggnadslov hos Styrelsen.
I ansökan ska det stå beskrivet vad som ska göras och hur det ska göras. Detta är viktigt så att Ni inte renoverar på fel sätt, speciellt om Ni kommer att renovera själva.
För dig som kommer att anlita en firma för att utföra arbetet är detta ingen problem.
Paragraf 37 i stadgarna beskriver vad du som innehavare inte får göra:

Anlita alltid auktoriserade hantverkare!

Om lägenhetsinnehavaren brustit i ombyggnation/underhållet av ytskiktet så att bakomliggande konstruktion skadas kan lägenhetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig. (tex. vattenskador)

Hör alltid av er till styrelsen innan ni påbörjar renoveringen.


Gällande ROT-avdragsregler se Skatteverkets information

Provided by Webforum