Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Tidrapportering i projekt

Trött på att rapportera tid i Excel? Är tidredovisningssystemet ett stöd för ekonomiavdelningen men inte för projektledarna? Ger tidredovisningen bara information om vad som gjorts med inte hur mycket som är kvar?

Med tidrapporteringen i Webforum får du ett stöd både för fakturering och projektuppföljning i samma system – som dessutom har all annan projektinformation i sig!

Tidrapportering upplevs av många som tidsödande och tråkigt, men med Webforum går det på 5 minuter att redovisa tid för en dag eller till och med en hel vecka. Den som rapporterar tid kan rapportera tid på alla projekt samtidigt. Det är skillnaden mellan att det blir gjort eller inte. Med det inbygga beslutsstödet förvandlas dessutom tidredovisningen från enbart siffror till ett effektivt analysunderlag.

I tidrapporteringen registreras nedlagd tid på olika projekt och projektaktiviteter. Det går också att rapportera kvarstående tid per aktivitet. Rapporterad tid blir synligt i projektrapporter och kan också användas som fakturaunderlag. I tidrapporteringen kan förstås även frånvaro och andra aktiviteter utanför projektet registreras. Tidredovisning kan ske även på andra resurser än de som är användare i Webforum. Det går att bestämma vilka personer som ska få godkänna andra personers tidrapporter.

Den redovisade tiden är automatiskt kopplad till det inbyggda beslutsstödet och kan därför enkelt jämföras med budget, tidigare perioder, andra personer och mycket mer för flera projekt samtidigt.

Tidrapportering har aldrig varit enklare!

Läs mer
» Projektkontor
» Testa Webforum Project gratis i en månad
» Boka en onlinepresentation 

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Tidrapportering ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  
In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum