Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Resursplanering

Resursplaneringen innebär att du kan planera vilka resurser som skall göra vad i projekten. Med resursplaneringen kan du även se hur resurser är belagda i olika projekt för att på så sätt använda alla resurser på bästa sätt. Det finns två sorters resursöversikt i Webforum, en som visar resurser per aktivitet i ett projekt och en översiktsbild som visar i vilka olika projekt och med vilka aktiviteter olika resurser jobbar.

När du planerar projektet kanske du inte vet vem som ska utföra en viss uppgift, men däremot vilken typ av resurs. Då går det att skapa en resurs som heter ”Kvalitetsgranskare” för att indikera att det behövs t ex 100 timmar kvalitetsgranskning i projektet. I översiktsbilden går det att söka på resurser som tillhör olika kategorier eller roller för att t ex se vilka interna personer som har möjlighet att jobba i rollen som kvalitetsgranskare och som dessutom inte är upptagna just vid det tillfället då det behövs kvalitetsgranskning.

Det går också att ta fram egna rapporter som visar vilka resurser som jobbar med vad via det inbyggda beslutsstödet.

Läs mer
» Projektmetod
» Testa Webforum Project gratis i en månad 
» Boka en onlinepresentation

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Resursplanering ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  
In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum