Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Projektplanering som hänger ihop med övrigt projektarbete

Här kan du budgetera och planera projekt och projektaktiviteter. Projektplaneringen är enklare än MS Project och mer effektiv än Excel.

I projektplaneringen ingår GANTT-scheman, WBS-strukturer, Baselines, %-färdigt, aktiviteter, milstolpar, faser, budgetar i både enheter (t ex timmar) och pengar, resurstilldelning m m. Det är möjligt att importera befintliga projektplaner från MS Project och Excel och även att exportera dem till Excel.

Den viktigaste funktionen är att projektplaneringen hänger ihop med alla övriga delar i Webforums tjänst. Det innebär t ex att aktiviteter som tilldelats en person automatiskt kommer upp som en aktivitet i den personens tidrapport. Tid rapporterad i tidrapporteringen visas i projektplaneringen som nedlagd tid/kvarstående tid. Ändringar i projektplanen visas dessutom automatiskt i projektkontoret och i resursöversikten, vilket gör det enkelt att hålla koll på många projektplaner och delprojektplaner samtidigt.

Projekt upplagda i projektplaneringen är också kopplade till beslutsstödet/ rapportverktyget där det går att vända och vrida på all projektinformation och skapa nya rapporter på en bråkdel av den tid det skulle ta i t ex Excel.

Läs mer
» Resursplanering
» Testa Webforum Project gratis i en månad 
» Boka en onlinepresentation

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Projektplanering ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  
       
In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum