Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Nyheter
Filmer
Vanliga frågor - FAQ
Manualer
Supportformulär
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Nytt i Webforums tjänst

Release 15.1 
28 mars                                                  

 Nya funktioner i Webforum 15.1.pdf 

 

Release 14.4 
6 december                                                  

 Nya funktioner i Webforum 14.4.pdf 

 

Release 14.3 
13 september                                                  

 Nya funktioner i Webforum 14.3.pdf 
             


Release 14.2
12 juni
 Nya funktioner i Webforum 14.2.pdf

 

         
           
Release 14.1 
06 april
 Nya funktioner i Webforum 14.1.pdf

 

Release 13.4 
09 december
 Nya funktioner i Webforum 13.4.pdf

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Generellt  Lättare att skapa nya webbarbetsplatser
   
Dokumenthantering
  Enklare att skicka länkar till dokument i e-postmeddelande
  Bevaka ändringar i en folder
  Flytta projektfolder
  Förbättrad sidhantering
  Bättre sökhastighet
  Lättare att rensa sökpanelen
  Kopiera äldre versioner från dokumentsamlingar


Forum
Bevaka forum
   
Projektplanering  

Baseline i Gantt

 

Hastighetsförbättringar för webbarbetsplatser med många flexibla fält på projektnivå
 Rapport och analys  
                        
Betaversion av nytt analysverktyg
   
Ärenden  
  E-postadress på webbarbetsplatsnivå
  Allvarlighetsgrad och Prioritet har blivit flexibla fält
   
Projektkontor  
  Baseline i Gantt

 

Release 13.3
28 september
 Nya funktioner i Webforum 13-3.pdf

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Generellt  Menystrukturen för projekt har ändrats.
Inställningar och behörigheter hanteras nu i adminmodulen.
Rapporter och resurser är två nya toppmoduler.
   Det är möjligt att integrera Webforum med andra autenticeringssystem, t ex Active Directory, via SAML. 
   Mitt konto och min profil finns under ett nytt menyval.
   Det är möjligt att byta språk när man är inloggad.
   
Dokumenthantering
  Det är möjligt att massuppdatera attribut för flera dokument samtidigt.
  Det är möjligt att öppna dokument i en mobil viewer med endast “se”-behörighet.
  Nya snabblänkar
  Standardval av kolumner
  Nya funktioner för att hantera lån.


Forum
Diskussionforumet har en ny layout med fokus på trådar
Exportera alla trådar i Forum
Kalender
 
 
Kommentarer vid mötesinbjudan
   
Projektplanering  
Layoutändringar
  • Inställningar har flyttat till admin 
  • Resurshantering är nu en toppmodul och uppsättning av roller och globala resurser har flyttat till admin. 
  • Tidrapportsök och fakturering har flyttat till tidrapporteringsmodulen 
  • Uppsättning av menyer har tagits bort.

 

Projektlista Funktionerna för projektsök, listning och export har gjorts mer flexibla.

Det är möjligt att skapa bättre projektmallar.

Det är möjligt att spara filter
Planering Det är möjligt att skapa beslutspunkter utöver milstolpar.

Faser visualiseras bättre i planeringsvyn.
Projektadmin & inställningar Roller, resursuppsättning samt alla grundinställningar har flyttats till adminmodulen (se ovan under generellt).

Behörigheter hanteras nu under grupper.
Rapport & Analys
Grafer
 En ny modul, ”Rapporter”, innehåller både analys och grafer.

Grafer finns även tillgängliga som en egen projektflik.
   
Ärenden  
   En grafisk översikt har lagts till.
   Det går att prenumerera på ärenden.
   Det går att massuppdatera ärenden.
   Gränssnittet för ärendedetaljer har fått ett renare utseende.
   
Risk  
  Risklistningen har fått en ny layout med bättre möjligheter till filtrering och visning av olika fält.

Filter kan sparas.
   
Tidrapportering  
  Fakturering samt tidrapportsök är nu flikar under tidrapportering.
Projektkontor  
  Projektfiltreringen och fältval har blivit mer flexibelt. Det är också möjligt att spara filter.
  Fasstatus visualiseras bättre.
  Det går att visa milstolpar och beslutspunkter på GANTT-linjen för ett projekt.

 

Release 13.2
2013-05-18 
 Nya funktioner i Webforum 13.2

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Generellt  Det är möjligt att importera dokument, foldrar, användare och grupper från andra system.
   
Dokumenthantering
   Det är möjligt att importera dokument från andra system (se även generellt)
   Viewern fungerar nu även på mobila enheter.
   Ny funktion: Utlåning
   Förbättrad matchning av attribut i dwg- och officefiler.


Ärenden


Ett flertal förbättringar har gjorts för att förenkla arbetet med ärenden.


Aktivitetskategorifält kan gömmas.
Det går att sätta en standardlösning på ärenden.

Projektplanering
 
Grafiska rapporter Ett nytt användarvänligt grafverktyg har lagts till i systemet.
Sök Sökning i olika listor har förbättrats

Projektkontor


Förbättrad kolumnhantering

Multival vid sökning

GANTT visas med aktiviteter slutdatum om ingen slutdatum satts.

Det går att visa användardefinierade statusar från flera webbarbetsplatser samtidigt.

 

Release 13.1
2013-04-11 
 Nya funktioner i Webforum 13.1

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Dokumenthantering
Viewern för officedokument och pdf är nu snabbare
Publicering

Det går att publicera en nyhetslista som ett RSS-flöde.
Ärenden
Ärenden som modul på toppnivå Ärenden kan visas som modul på toppnivå, dvs brevid Dokument, Arbetsuppgifter, Tidrapportering m fl moduler.

Skicka ärende till ett projekt via e-post
 
Det går att skicka ärenden till ett projekt via e-post

  
Budget, prognos och tidrapportering för ärenden

Det är möjligt att ange budget- och prognosvärden för ärenden. Det är också möjligt att rapportera tid.

Rapport & analys

Ärenden visas i rapport & analys
Exportera ärenden  Det går att exportera ärenden till Outlook och andra kalendrar

Projektplanering
 
Projektstatus  Det går att definiera egna statusfält för projekt. De visas då som gröna, gula och röda symboler på projektdetaljer och i projektkontoret.
Earned Value Systemet räknar ut Earned Value och liknande mått för projekten.
Baseline på resursnivå Baseline för ett projekt inkluderar även information på resursnivå.

Projektkontor & Rapporter

Projektkontoret kan visa information från andra kopplade webbarbetsplatser.

Det går att se information från andra webbarbetsplatser under Rapport & Analys.

 

            
           
Release 13.3
28 september
 Nya funktioner i Webforum 13-3.pdf

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Generellt  Menystrukturen för projekt har ändrats.
Inställningar och behörigheter hanteras nu i adminmodulen.
Rapporter och resurser är två nya toppmoduler.
   Det är möjligt att integrera Webforum med andra autenticeringssystem, t ex Active Directory, via SAML. 
   Mitt konto och min profil finns under ett nytt menyval.
   Det är möjligt att byta språk när man är inloggad.
   
Dokumenthantering
  Det är möjligt att massuppdatera attribut för flera dokument samtidigt.
  Det är möjligt att öppna dokument i en mobil viewer med endast “se”-behörighet.
  Nya snabblänkar
  Standardval av kolumner
  Nya funktioner för att hantera lån.


Forum
Diskussionforumet har en ny layout med fokus på trådar
Exportera alla trådar i Forum
Kalender
 
 
Kommentarer vid mötesinbjudan
   
Projektplanering  
Layoutändringar
  • Inställningar har flyttat till admin 
  • Resurshantering är nu en toppmodul och uppsättning av roller och globala resurser har flyttat till admin. 
  • Tidrapportsök och fakturering har flyttat till tidrapporteringsmodulen 
  • Uppsättning av menyer har tagits bort.

 

Projektlista Funktionerna för projektsök, listning och export har gjorts mer flexibla.

Det är möjligt att skapa bättre projektmallar.

Det är möjligt att spara filter
Planering Det är möjligt att skapa beslutspunkter utöver milstolpar.

Faser visualiseras bättre i planeringsvyn.
Projektadmin & inställningar Roller, resursuppsättning samt alla grundinställningar har flyttats till adminmodulen (se ovan under generellt).

Behörigheter hanteras nu under grupper.
Rapport & Analys
Grafer
 En ny modul, ”Rapporter”, innehåller både analys och grafer.

Grafer finns även tillgängliga som en egen projektflik.
   
Ärenden  
   En grafisk översikt har lagts till.
   Det går att prenumerera på ärenden.
   Det går att massuppdatera ärenden.
   Gränssnittet för ärendedetaljer har fått ett renare utseende.
   
Risk  
  Risklistningen har fått en ny layout med bättre möjligheter till filtrering och visning av olika fält.

Filter kan sparas.
   
Tidrapportering  
  Fakturering samt tidrapportsök är nu flikar under tidrapportering.
Projektkontor  
  Projektfiltreringen och fältval har blivit mer flexibelt. Det är också möjligt att spara filter.
  Fasstatus visualiseras bättre.
  Det går att visa milstolpar och beslutspunkter på GANTT-linjen för ett projekt.

 

Release 13.2
2013-05-18 
 Nya funktioner i Webforum 13.2

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Generellt  Det är möjligt att importera dokument, foldrar, användare och grupper från andra system.
   
Dokumenthantering
   Det är möjligt att importera dokument från andra system (se även generellt)
   Viewern fungerar nu även på mobila enheter.
   Ny funktion: Utlåning
   Förbättrad matchning av attribut i dwg- och officefiler.


Ärenden


Ett flertal förbättringar har gjorts för att förenkla arbetet med ärenden.


Aktivitetskategorifält kan gömmas.
Det går att sätta en standardlösning på ärenden.

Projektplanering
 
Grafiska rapporter Ett nytt användarvänligt grafverktyg har lagts till i systemet.
Sök Sökning i olika listor har förbättrats

Projektkontor


Förbättrad kolumnhantering

Multival vid sökning

GANTT visas med aktiviteter slutdatum om ingen slutdatum satts.

Det går att visa användardefinierade statusar från flera webbarbetsplatser samtidigt.

 

Release 13.1
2013-04-11 
 Nya funktioner i Webforum 13.1

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Dokumenthantering
Viewern för officedokument och pdf är nu snabbare
Publicering

Det går att publicera en nyhetslista som ett RSS-flöde.
Ärenden
Ärenden som modul på toppnivå Ärenden kan visas som modul på toppnivå, dvs brevid Dokument, Arbetsuppgifter, Tidrapportering m fl moduler.

Skicka ärende till ett projekt via e-post
 
Det går att skicka ärenden till ett projekt via e-post

  
Budget, prognos och tidrapportering för ärenden

Det är möjligt att ange budget- och prognosvärden för ärenden. Det är också möjligt att rapportera tid.

Rapport & analys

Ärenden visas i rapport & analys
Exportera ärenden  Det går att exportera ärenden till Outlook och andra kalendrar

Projektplanering
 
Projektstatus  Det går att definiera egna statusfält för projekt. De visas då som gröna, gula och röda symboler på projektdetaljer och i projektkontoret.
Earned Value Systemet räknar ut Earned Value och liknande mått för projekten.
Baseline på resursnivå Baseline för ett projekt inkluderar även information på resursnivå.

Projektkontor & Rapporter

Projektkontoret kan visa information från andra kopplade webbarbetsplatser.

Det går att se information från andra webbarbetsplatser under Rapport & Analys.

 

Release 12.6
2013-02-05 
 Nya funktioner i Webforum 12.6

 

 Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Dokumenthantering

Ladda upp dokument*

Om dokumenttyper och metadata används finns det nu en möjlighet att välja dokumenttyp när ett nytt dokument laddas upp. Det har tidigare bara varit möjligt när dokumenttyp varit obligatorisk.

Innehåll i MS Office-dokument kan automatiskt lagras som attribut.

Metadata om ritningar kan lagras som attributvärden per automatik.

Automatgenererade dokumentnamn* Det går numera att skapa dokumentnamn baserat på prefix, attribut och sekvensnummer.

Foldrar Endast den senaste foldern som används visas öppnad nästa gång dokumentarkivet öppnas.

Rasterex Viewer för ritningar* 
 
Viewerfönstret är nu större.

S.k. markups (redlining) funktioner kan nu användas.

 
Sökning

Det är nu möjligt att välja om en avancerad sökning ska göras i hela dokumentarkivet eller bara i nuvarande folder.

Snabblänkar, dvs fördefinierade sökningar, har lagts till i folderfliken. 

Navigationsträd*

Attributnamnet visas nu i en informationsruta när attributvärdena visas.

Arbetsuppgifter

 
Uppdatering Det är nu möjligt att uppdatera status och prioritet direkt i listan.

Projekt


Ärenden En ny flik – ärenden – har lagts till bland projektflikarna.

* Endast Webforum Professional

Release 12.5
2012-10-15
 Nya funktioner i Webforum 12.5

           
Version 12.5 innehåller många nya funktioner samt en hel del förbättringar.
Sammanlagt över 200 större och mindre ändringar är gjorda. Beroende på vilken version ni använder kommer ni att att få tillgång till olika många av de nya funktionerna och förbättringarna.

Nedan sammanfattas de viktigaste förändringarna per tjänstetyp:

Webforum Teamwork
Komma åt dokument mobilt
Enklare godkännande av egna dokument
Förbättrad funktionalitet för mötesbokning
Tydligare visning av dokumentkorgar

Webforum Project
Resursbokningsfunktion
Projektgrupper
Tidrapportera mobilt
Enklare navigering till projekt och projektflikar
Enklare hantering av resurser i projektplaneringen
Flexibla fält på projektaktiviteter

Webforum Professional
Hantering av kodstrukturer, t ex BSAB, som attribut (metadata)
Påminnelser för datumattribut
Tydligare visning av dokumentsamlingar

Ni som använder Webforum Project – vänligen observera:
  • att den nya funktionen för projektgrupper påverkar kopplingen av projektresurser till projektfoldrar. I stället för att projektets resurser per automatik får rättigheter till projektfoldrar så är det nu projektgruppen som får det. Projektgruppen får även behörighet till befintliga projektmappar. 
  • att % allokering av projektresurser till projekt har ersatts av en ny projektbokningsfunktion.
Läs mer om detta i dokumentet Nya funktioner i Webforum (länk ovan)
 
 
 
Release 12.4
2012-06-10
                                                                      Nya funktioner i Webforum 12.4

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
Dokument
Mobilstöd (beta) Det går att få åtkomst till dokument via inloggning från m.webforum.com
Projekthantering

Flexibla fält för projekt

Det går nu att lägga till obegränsat med extra fält för projekt.
Projektlista Det är nu möjligt att snabbnavigera direkt till en specifik tab i projektplaneringen samt söka på flexibla fält
Projektexport Det går nu att exportera projektdata från projektlistan.

Utskriftsfunktionen har tagits bort.
Aktivitetsfilter Det går nu att filtrera aktiviteter på resurskategorier
   
Projektkontor  
Flexibla fält Det går nu att visa och söka på flexibla fält
   
Admin  
Flexibla fält  Flexibla fält för projekt läggs upp här
           
Release 12.3
2012-04-19
                                                                      Nya funktioner i Webforum 12.3

 Modul/Funktion  Beskrivning av ändringar
Generellt 
 

 Bättre stöd för surfplattor Det är nu lättare att navigera med hjälp av en surfplatta.
Dokument  
Gamla versioner kan inkluderas i zipfil vid nedladdning.   Det går nu att välja om gamla versioner ska tas med eller inte. 
Klickbara URL attributvärden* Om ett attribut har en URL som attributvärde kommer det automatiskt att visas som en klickbar URL.
Forum  

Export 

 Trådar kan nu exporteras till excel.
Sorteringsordning Trådar kan nu sorteras i stigande eller fallande ordning
 Kontakter
 
 Export 

 Kontakter kan nu exporteras till excel
 Projekt  

Filter i planering
 Det är nu möjligt att visa en delmängd av alla aktiviteter genom att använda ett filter
 Veckonummer 
 
 
  

 Det går nu att visa veckonummer i project planerings-, resursanvändnings- och projektkontorsvyerna.
Vertikal avdelare i resursanvändningen En vertikal avdelare har lagts till I resursanvändningen. så att en större del av skärmen kan användas för att visa t ex grafer
 Projektkontor  
 

Navigering
 Systemet kommer nu ihåg senaste vyn, när man kommer tillbaka till projektkontoret. Det är också möjligt att expandera och fälla ihop projekt och faser på ett bättre sätt.
Systeminställningar
 Tidrapportering Det är nu möjligt att välja om “Kvar” ska vara uppdaterbart vid tidrapportering eller inte.
Rapport & Analys
 
Helskärmsläge   Det går nu att välja helskärmsläge
 Admin
 
Gruppbehörigheter  Nya grupper får inte längre behörigheter om man inte aktivt väljer det.
 
* Endast Webforum Professional          

Release 12.2
2012-02-20 
 Nya funktioner i Webforum 12.2

 Modul/Funktion Beskrivning av ändringar
 
Dokumenthantering

Visningsfiler*

Visningsfiler kan nu:
- laddas upp via importfunktionen
- exporteras via exportfunktionen
- tas bort

En filikon visas för alla filer med visningsfil, vilket gör dem lättare att hitta.

Publiceringslogg för dokumentsamlingar* Det loggas nu när dokumentsamlingar publiceras/avpubliceras samt när meddelanden skickas till registranter.

Se rättigheter och utskrift Det går nu att välja om se-behörighet ska ge rätt att skriva ut dokument eller inte. Inställningen görs av Webforums administration.

Project Management

 
Riskhantering Det är nu möjligt att hantera projektrisker. Dessa kan klassas efter sannolikehet och konsekvens.

Förbättrat skärmutnyttjande Flera flikar med sökfilter har nu fått ett mer utrymmessnålt utseende.

Statusrapportering för projektledare Det går nu att påminna projektledare om att det är dags att rapportera status.

Spara resursanvändningsvyer Systemet kommer nu ihåg den senaste vyn du tittade på i resursanvändningen. Det är också möjligt att spara favoritvyer.

Veckoöversikt i resursanvändningen Det är nu möjligt att välja veckovy i resursanvändningen och därmed se resursanvändning ända ned på dagnivå.

Förbättrad utskrift av projektplaner Det är nu möjligt att välja vilka kolumner som ska skrivas ut från projektplaneringen och från projektkontoret. Det är också möjligt att välja datum för utskrift av Ganttdiagram samt att nu även i projektkontroet välja pappersstorlek vid utskrift.

Färg på staplar i Ganttdiagram för projekt Det går nu att välja färg på projektstaplarna som visas i projektkontoret.

Fler sökkriterier i projektlistningen Det är nu också möjligt att söka på fler projektkategorier samt på projektledare.

Kolumner i fliken för aktivitetsdetaljer De båda användardefinierade projektkategorierna syns nu i fliken för projektdetaljer.

Projektledare valbart fält i Rapport & analys Det är nu möjligt att skapa rapporter och analyser med projektledare som urvalskriterie.

Ansvarig med vid export av aktiviteter Ett nytt fält, “ansvarig” följer nu med vid export av aktiviteter från projektplaneringsfliken.

Projektnamn i min vy är länk Projektnamn i min vy är nu en länk som öppnar upp projektplanen.


* Endast Webforum Professional

 
Release 11.4 & 12.1
2011-12-20 / 2012-01-11 
 Nya funktioner i Webforum 11.4 & 12.1

 
Funktion Beskrivning av ändringar
 
Navigationsträd Navigationsträd* Det är nu möjligt att navigera i dokumentarkivet baserat på dokumentattribut i tillägg till foldernavigeringen.

Dokumenttypskategorier och kopiering Dokumenttypskategorier och kopiering* Det är nu möjligt att kategorisera och kopiera dokumenttyper. Det gör det enklare att ha dokumenttyper som liknar varandra fast har olika användningsområden.

Publicera dokumentsamlingar Publicera dokumentsamlingar (upphandlingsunderlag) * Det är nu möjligt att publicera dokumentsamlingar. På så sätt kan externa personer komma åt visa document utan att vara användare i systemet. Det här är användbart t ex vid upphandlingar.

Publicera dokumentsamlingar Utskriftsbeställning * Det är nu möjligt att beställa utskrifter hos kopieringsbyråer.

Obligatoriska dokumenttyper *
Det är nu möjligt att välja om dokumenttyp ska vara obligatoriskt då nya document läggs upp under förutsättning att dra-och slap är avslaget.

Visa/Exportera attribut * Det är nu möjligt att välja vilka systemattribut som ska visas på skärmen och finnas med vid export.

Söklänk Det är nu möjligt att spara söklänkar som kan användas av andra applikationer för att göra en viss sökning.

Visa visningsfiler vid granskning och godkännande * Om ni lagrar visningsfiler tillsammans med orginalfiler så visas dessa nu vid granskning och godkännande av dokument.

Förbättrad skärmutskrift till pdf * Det är nu möjligt att skriva ut det som syns på skärmen till pdf.

Grafer i resursallokeringen Det är nu möjligt att se resusallokering/bemanning grafiskt.

Se-behörighet på foldernivå Det är nu möjligt att sätta se-behörighet på foldernivå. Behörigheten kan ärvas av underliggande mappar och dokument.
  * Endast Webforum Professional


Release 11.3
2011-09-26

Säkerhet
Webforums standardinloggning sker via en krypterad förbindelse (SSL). Lösenordets komplexitet kan sättas per webbarbetsplats. Standardinställningen är minst 8 tecken varav ett tecken är ett så kallat specialtecken, t.ex. !?*. Vi låser också kontot tillfälligt om fel lösenord anges flera gånger i rad.

Tidsbegränsat lösenord *
Vi har nu också infört möjlighet att låta lösenord vara tidsbegränsade. Administratören av webbarbetsplatsen kan ställa in med vilka intervaller användarna måste byta lösenord. Systemet säkerställer då att alla aktiva användare regelbundet byter lösenord.

Förhindra återanvändning av tidigare lösenord *
För att ytterligare förbättra möjligheten att styra vilken säkerhetsnivå man vill ha på lösenordshanteringen har vi också infört stöd för att förhindra återanvändning av tidigare lösenord. Det gör att användarna när de ändrar sitt lösenord måste välja ett lösenord som de inte använt tidigare. 

* Endast Webforum Professional


Dokumenthantering

Dokumentsamlingar *
Vi inför nu så kallade Dokumentsamlingar. De påminner om mappar, men är ett sätt att samla ihop dokument från olika ställen i mappstrukturen till ett ställe samtidigt som dokumenten ligger kvar i sina respektive mappar. Om ett dokument uppdateras med en ny version så påverkar det inte dokumentet i dokumentsamlingen. Den version som ligger där är den som var aktuell när dokumentet lades till dokumentsamlingen. Dokumentsamling kan t ex användas för att samla dokumentation för en leverans.

Dokumentkorgar *
Dokumentkorgar är också ett ny funktion. Genom att lägga till dokument till personliga dokumentkorgar kan man nå dessa på ett enkelt och snabbt sätt utan att behöva navigera till rätt plats i strukturen.

Dokumentalias
Dokumentalias är en annan ny funktion som är mycket användbar om man har dokument som man vill ska vara tillgängligt från flera mappar. Man kan helt enkelt kopiera ett dokument och välja att klistra in det som ett ”alias”.
 
Visningsfiler *
En visningsfil är en extra fil kopplad till ett dokument. T ex kan ett Word-dokument ha en PDF-version som visningsfil. När man väljer att öppna dokumentet kan man välja om orginaldokumentet eller visningsfilen ska visas.

Import och export *
Webforum har sedan tidigare stöd för att ange metadata på dokument. Nu finns det också möjlighet att importera en större mängd dokument med tillhörande metadata samtidigt. Det är också möjligt att exportera metadata för ett urval av dokument.

Dokument utan fil *
Om man har dokument som av någon anledning inte kan läggas in i Webforums tjänst, t ex ett avtal som bara finns i pappersform, kan man nu skapa ett registerkort med metadata till dokumentet. På så sätt kan man ta ett helhetsgrepp om sin dokumenthantering oavsett var dokumenten ligger.

Förbättrad hantering av filnamnskonflikter
När nya dokument laddas upp ges användaren möjlighet att välja åtgärd om filnamnet redan finns. Man kan välja att ersätta befintligt dokument, skapa ett nytt dokument med annat filnamn eller helt enkelt avstå att lägga till dokumentet. Det här stödet finns också vid import (se ovan).

Bevakning av förändringar i dokument
Man kan numera välja att ”bevaka” enskilda dokument. Har man bevakning aktiverad på ett dokument får man automatiskt ett mail när dokumentet uppdaterats.

Nya attributtyper
Tre ny attibuttyper har lagts till: Lista (flerval), Lista (enval, kategoriserad) och Användarlista.

Lista (flerval) :
Möjligör att välja en eller flera värden i listan.

Lista (enval, kategoriserad):
Möjliggör kategorisering av värden i en lista för att göra inmatning och sökning enklare.

Användarlista:
Möjliggör att man kan välja ut en användare i systemet. Användarlistan kan begränsas till en viss grupp för att styra urvalet på de användare som ska vara tillgängliga.

Obligatoriska attribut
Det är numera möjligt att ange att ett attribut ska vara obligatoriskt eller inte, dvs om det för användaren ska vara tvingande att ange attributvärde eller inte.

* Endast Webforum Professional 

Se bifogad pdf för en utförlig beskrivning av de nya funktionerna: 
Nya funktioner i Webforum 11.3 (Innhåller även information om uppdateringar i projekthanteringen.)
  
Release 11.2
2011-06-21

Projekthantering
Det är nu möjligt att se projektets finansiella data direkt i planeringsvyn, dvs förutom rapporterade enheter också belopp och kostnader, utan att gå till rapport & analysdelen.

Det är också möjligt att i planeringsvyn välja att endast se en viss enhet, t ex timmar, styck eller mil, vilket gör det lättare att följa upp projekt som rapporterar både tid och andra utgifter. Motsvarande valmöjlighet har också införts i tidrapporteringen.

När man kopierar ett projekt går det nu att också kopiera projektets dokumentmapp. På så sätt kan man enkelt starta ett nytt projekt med både projektplan och dokument baserat på ett mallprojekt.

I rapport & analysdelen är det nu möjligt att följa upp projektstatus, aktivitetsstatus och en projekthierarki bestående av huvudprojekt och underprojekt. Det är nu också möjligt att analysera information per resurstyp (användare, projektresurs, allmänna resurser).

Se bifogad pdf för en utförlig beskrivning av de nya funktionerna:
Nya funktioner i version 11.2 - Projekthantering

Release 11.1
2011-03-21

Projekthantering

Fliken för projektplanering är nu betydligt snabbare att arbeta med.

Det är nu möjligt att välja vilken portfölj ett projekt hör till. Ett projekt kan tillhöra många portföljer samtidigt. I projektkontoret går det att välja portfölj som sökkriterie.

Det är nu möjligt att välja att skapa en projektmapp samtidigt som man lägger upp en ny projektplan. Mappen visas både i projektlistan och i dokumentarkivet. Användare som läggs till i ett projekt får automatiskt tillgång till projektfoldern.

Mappar och dokument kan nu länkas till projektaktiviteter. Varje projektaktivitet har en mappikon. Genom att klicka på mappikonen visas länkade mappar och dokument.

Se bifogad pdf för en utförlig beskrivning av de nya funktionerna:
Nya funktioner i version 11.1 - Projekthantering
 

Användarhantering

Stänga av användare
Vi har nu infört möjligheten att kunna stänga av en användare. En avstängd användare kan inte längre logga in och räknas inte heller med i det totala antalet användare inom webbarbetsplatsen. En avstängd användare kan enkelt aktiveras igen.

Mobilnummer i listor
Numera visas mobilnummer i kontaktlistan och i användaradministrationen.

Inloggning

Utökade möjligheter för ännu säkrare inloggning
Inloggning sker sedan tidigare krypterat och det finns också stöd för att kunna ange krav på lösenordets komplexitet. Men ibland finns det större krav än så och därför har vi byggt in stöd för att begränsa åtkomst efter IP-adress samt stöder numera också inloggning med engångskod som kan skickas till användaren som e-post eller SMS.

Det här är en tilläggstjänst. Kontakta Webforum för mer information.

Dokumenthantering

Dokumentläsare
I den här versionen har vi introducerat en dokumentläsare. Det innebär att dokument i dokumentarkivet nu kan öpnnas i dokumentläsare istället för att öppna externt program som t.ex. MS Word. Det är också möjligt att ställa in behörigheter så att en användare endast kan öppna ett dokument i dokumentläsaren och hindras då från möjligheten att varken ladda ner eller skriva ut dokumentet. Dokumentläsaren stödjer fler än 300 filformat.

Det här är en tilläggstjänst. Kontakta Webforum för mer information.

Lista och exportera individuella behörigheter
I systemet finns det bra stöd för att styra användarnas behörigheter till mappar och dokument. För att underlätta att se vad en viss användare kan se och göra i dokumentarkivet har vi introducerat en funktion som gör det möjligt att lista alla mappar och dokument med den valda användarens behörigheter (Full, Läsa, Skriva, Ändra och Radera). Det är också möljligt att exportera en fullständig lista över mappar och dokument tillsammans med aktuella behörigheter.

Funktionen nås vi ikonen ”Visa användarbehörgheter” i verktygsfältet.

Symboler för granskade och godkända dokument
Sedan tidigare finns bra stöd för genomföra granskning och godkännande av dokument. Nu visar vi också direkt i mapp- och dokumentvyn symboler för granaskade respektive godkända dokumentversioner.

Sök i hela dokumentarkivet
Vid enkel sökning i dokumentarkivet görs numera en sökning i hela dokumentarkivet, inte som tidigare i den aktuella mappen. Den enkla sökningen innebär textsökning i dokument- och mappnamn samt dokument- och mappbeskrivning och det är den sökning som gäller om man inte aktivt valt avancerad sökning. Den avancerade sökningen omfattar som tidigare endast aktuell mapp och dess undermappar.

Sökväg
För att tydligare visa var man befinner sig har vi lagt till sökväg till aktuell mapp, vilken alltid visas överst i mapp- och dokumentlistan.


Arbetsuppgifter

Notifiering till tidigare ansvarig för en arbetsuppgift
Det är möjligt att ange att notifieringar om uppdatering av en arbetsuppgift ska skickas till den som är ansvarig för arbetsuppgiften. Numera skickas också en notifiering till tidigare ansvarig person om ansvarig ändras.

Release 10.3
2010-11-08
Release Notes 10.3

Projekthantering

Se bifogad pdf för en beskrivning av nya funktioner:
Nya funktioner i Project Management 10-3.pdf

Dokumenthantering

Granskning och godkännande av dokument
Vi har infört stöd för granskning och godkännande av dokument. All tillhörande funktionalitet är tillgänglig för alla kunder som har tillgång till dokumentarkivet.

Att genomföra en granskning är mycket enkelt. En granskning eller godkännande startas direkt från menyn via Starta granskning eller Starta godkännande. Man anger deltagare samt eventuellt slutdatum och instruktioner. Alla deltagare får ett e-postmeddelande om att de förväntas granska eller godkänna (alternativt avslå) dokumentet. Den som startade granskningen eller godkännandet får hela tiden e-postmeddelanden när deltagarna svarat och är på så sätt hela tiden uppdaterad kring den pågående granskningen eller godkännandet.

Granskning och godkännnande kan genomföras på alla dokument oavsett val av versionshantering (se nedan). Används både huvud- och delversioner kommer ett godkänt dokument alltid bli en huvudversion.

Versionshantering av dokument
Det går nu att arbeta med både huvudversioner och delversioner (utkast) i dokumentarkivet. Dokument kan alltså till exempel ha versionsnummer 0.1, 1.0, 1.1. Denna ändring är främst införd för att stödja dokumentgodkännande enligt ovan.

Nytt Firefox-tillägg
Med Webforums nya tilläggsprogram för Firefox går det att kopiera mappar och dokument från den egna datorn till dokumentakivet med ”drag och släpp”. Det nya tilläggsprogrammet fungerar både i Windows och Mac.

Extrahera innehåll från zip-filer
Användare kan nu ladda upp zip-filer och därefter extrahera filens innehåll i dokumentarkivet. Detta kan vara ett bra sätt att snabbt ladda upp en stor mängd mappar och dokument.

Arbetsuppgifter

Modulen Aktiviteter heter nu Arbetsuppgifter
Vi har bytt namn på modulen/fliken Aktiviteter till Arbetsuppgifter för att undvika sammanblandning med de ”aktiviteter” som finns på annan plats i systemet.

Webbpublicering

Klistra in i editorn
För att göra det lättare att klistra in kopierad information i editorn har vi tagit bort ett antal knappar. Det finns nu två klistra in-knappar: ”Klistra in med formatering” och ”Klistra in utan formatering”.

Inställningarna för kantlinjer på tabeller och tabellceller har flyttats och ligger nu under en knapp som heter Kantinställningar.

Administration av användare och grupper

Navigera mellan användare och grupper
Det är nu möjligt att i Admin-modulen navigera direkt från en användare till någon av användarens grupper och från en grupp till en av dess användare.

Se en användares modulbehörigheter
Det går nu enkelt att se vilka modulbehörigheter en användare har. En länk (”Gällande behörigheter”) för detta finns på användarsidan i Admin-modulen.

Övrigt

Norska - nytt språk i tjänsten
Det är nu möjligt att välja norska vid inloggning. Alla systemtexter kommer då att visas på norska.

Release 10.2
2010-06-16
Release Notes 10.2

Projekthantering

Release 10.2 är främst fokuserad på resursadministration och resursplanering. Följande övergripande nya funktioner finns med:

Tidrapporter
• Ny tabbar för Månadsöversikt (egen tid) och Admin (alla användare och resurser) ger
en bättre överblick över alla tidrapporter
• Ny funktion för godkännande av tidrapporter

Resursplanering
• Enklare hantering av resurs på egen meny
• Ny funktion för resursplanering över projekt – vilka resurser finns tillgängliga när?
• Ytterligare resurskategorier samt jobbrollkoncept – se resursstillgänglighet per resurstyp

Rapporter och Analys
• Baseline – nu är det möjligt att se även baseline i rapporter, vilket gör det lättare att
göra omplaneringar samtidigt som basdata finns kvar

Behörighet
• Enklare att administrera behörigheter och att se vilka som ingår i en viss
behörighetsgrupp
• Möjligt att bestämma vilka som ska kunna se information om priser och kostnader

En mer detaljerad beskrivning av dessa funktioner hittar du här: Nya funktioner i Project Management 10-2.pdf

Dokumenthantering

Ny versionskolumn
Versionsnummer visas numera i en egen kolumn. Genom att klicka på versionsnumret öppnas versionshistoriken.

Åtkomst till papperskorgen
Alla användare ges numera åtkomst till papperskorgen, men man kan endast se, återställa och radera de dokument som man själv slängt. En webbarbetsplatsadministratör eller dokumentarkivsadministratör kan fortfarande se alla dokument som slängts och återställa alternativt radera dem.

Visning av aktiv katalog och sökväg vid sökning
Vid sökning i dokumentarkivet sker det alltid i den katalog man har som aktiv. För att visa tydligare var sökningen görs visas aktiv katalog och dess sökväg numera över sökresultatet.

Övrigt

Mitt konto
Sidan Mitt konto har gjorts om helt för att användarna enklare ska kunna ändra uppgifter som användarnamn, alternativ e-postadress och lösenord.

Ändra e-postadress för aktiv användare
Det är numera möjligt att som administratör byta en aktiv användares e-postadress. Konsekvensen blir att användaren inte längre kan logga in på webbarbetsplatsen förrän en ny inbjudan till den nya e-postadressen skickats och accpeterats av mottagaren.

Förbättrad paginering
Pagineringen har förbättrats på flera ställen i systemet. Man kan t ex välja sidstorlek (antal poster per sida) och se det totala antalet poster och sidor.

Release 10.1.1
2010-04-19
Release Notes 10.1.1

Dokumentarkivet

Dubbelklicka för att byta namn på dokument och mappar
Det går nu att dubbelklicka på ett dokument- eller mappnamn för att ändra det utan att behöva öppna fönstret "Egenskaper"

Release 10.1
2010-03-21
Release Notes 10.1

Projektplanering/uppföljning

Snabbare system
Vyn för resursplanering har blivit upp till 50 % snabbare att arbeta i.

Statusrapportfunktion
Det är nu möjligt för en projektledare att automatisk skicka en begäran om statusrapportering till aktivitetsansvariga t ex en gång per vecka eller månad.

Informationsmail till projektdeltagare
En projektledare kan enklare informera projektdeltagare om vilka aktiviteter de har blivit ansvariga för via mail utan att skicka enskilda mail till varje person.

Enklare att se vilka uppgifter i ett projekt jag själv ansvarar för i ”Min vy”
I funktionen ”Min vy” kan nu projektdeltagare se vilka projektaktiviteter de är ansvariga för, inklusive budget, nedlagd tid, tid kvar och status.

Resursplaneringen tar hänsyn till personliga kalendrar
Det går nu att planera in att t ex Stefan är pappaledig onsdag-fredag i 4 månader framåt så att det slår igenom i resursplaneringen.

Nytt API gör det enklare att integrera tidrapportering i Webforum med t ex ekonomisystem
Webforums API gör att andra system kan koppla sig mot Webforum och hämta ut information som rör tidrapportering, eller, via separat överenskommelse, annan information.

Enklare för projektmedlemmar att titta på projektplanen utan att kunna ändra i den
Nu är det möjligt för läsanvändare att se en projektplan.

Dokumentarkivet

Systemet minns öppna mappar mellan besök
Systemet minns nu vilka mappar som var öppna senaste gången användaren besökte dokumentarkivet, och öppnar dessa igen. Användaren kommer in i den mapp hon senast öppnade.

Miniatyrbilder och bildvisning
Användaren kan välja att visa miniatyrbilder i dokumentlistan. Sådana visas då till vänster om dokumentnamnet för de vanliga bildformaten. Användaren kan klicka på en av miniatyrerna för att se den i större storlek, och kan då också bläddra mellan bilderna i mappen.

E-post

Skicka e-post till externa mottagare
Användaren kan nu välja att skicka e-post till mottagare som inte är användare på webbarbetsplatsen.

Bifoga dokument från dokumentarkivet
Användaren kan bifoga länkar till dokument i dokumentarkivet, eller skicka dokumenten som bilagor.

   

In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum