Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Riskhantering

                     
 Vad kan gå snett i ett projekt och vad får det för konsekvenser?

Riskhantering är en av de viktigaste delarna av projektplaneringen – och även något som förändras kontinuerligt under projektets gång.
I Webforum klassas risker efter sannolikhet och konsekvens, vilket ger ett riskvärde som också illustreras grafiskt.

En stor fördel med att hantera risker i Webforums riskmodul jämfört med t ex ett excelark är spårbarheten. Alla förändringar loggas. Att ett projekt har få risker kan ju både bero på att det inte är ett riskabelt projekt och att riskerna har hanterats på ett bra sätt under projektets gång.

                       

Läs mer
» Projektmetod
» Testa Webforum Project gratis i en månad 
» Boka en onlinepresentation

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Resursplanering ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  
In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum