Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Rapport och analys

I rapport- och analysdelen finns ett inbyggt beslutsstöd som du kan använda för att snabbt ta fram i princip vilken projekt- eller projektkontorsrapport som helst. All information som finns registrerad kan du använda för att få ut egna eller allmänna rapporter och på så sätt enkelt få kontroll över t ex budgetar, nedlagd tid och hur mycket olika resurser arbetar i olika projekt. 

Den tid som projektledaren tidigare lagt ned på att överhuvudtaget få fram en rapport till styrgruppen kan nu läggas på analys eller annat projektarbete. Att få fram själva rapporten tar knappt någon tid alls längre!

Exempel på information som går att få ut med enbart några klick:
  • Hur ser budgeten ut per månad för alla projekt vi just nu driver? I timmar? I kronor?
  • Vad är budget, nedlagd tid och kvarstående tid per projektaktivitet? Per person? Fördelat på intern personal och konsulter?
  • Hur mycket tid är fakturerad/ofakturerad per projekt?
  • Vilka har inte klarmarkerat sina tidrapporter? Vilka tidrapporter är inte godkända?
Beslutsstödet är baserat på en integrerad version av MS Analysis Services, Microsofts så kallade OLAP-verktyg.

Läs mer
» Övriga hjälpfunktioner
» Testa Webforum Project gratis i en månad
» Boka en onlinepresentation

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Rapport och analys ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  
In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum