Hem
Varför Webforum
Funktioner
Kunder
Pressrum
Priser
Testa gratis i en månad
Support
Kontakt
Om oss
Sök
Logga in

Projektkontor, program och projektportfölj

En viktig del av Webforum är stödet för projektkontor, program och projektportföljer.

Webforums modul för projektkontor ger en översiktsbild över vilka projekt som pågår och hur de ligger till i tid och pengar. Det är möjligt att klassa projekten i olika kategorier för att få precis den uppföljning man vill. 

Det inbyggda beslutsstödet gör det möjligt att snabbt borra sig ned från övergripande projektkontorsnivå/program ända till enskilda projektaktiviteter eller specifika resurser. Beslutsstödet i kombination med resursplaneringsvyn ger också ett bra underlag för att välja ut vilka projekt i en projektportfölj som ska genomföras och för att följa upp dem under och efter genomförandet. Här är det möjligt inte bara att se vad projekten kostat till och med idag, utan också att se vad de är estimerade kosta när de är klara. Budget kan jämföras mot dessa estimat för att upptäcka avvikelser i tid för att sätta in åtgärder.

Resursplaneringen ger en god överblick över resurser i olika kategorier och kan användas för att t ex se om det finns resurser med en viss kompetens tillgängliga vid en viss tidpunkt.

Läs mer
» Rapport och analys 
» Testa Webforum Project gratis i en månad 
» Boka en onlinepresentation

Testa gratis i 1 mån »
Inget åtagande. Ingen installation.

Webforum Project
Projektkontor ingår i Webforum Project.

Onlinepresentation
Via telefon och webb får du en kort genomgång av tjänsten och möjlighet att ställa egna frågor. 
Boka här »  

In Cloud Computing since 1997 | Webforum Europe AB | E-mail: info@webforum.com | Phone: +46 8 527 400 70
Provided by Webforum