HemAffärsängeldagenPrivate equity-dagenAnmälanLänkar
Private equity-dagen
Konferensprogram
Talare
Information och priser
Konferensprogram


12.00 Lunch och nätverkande

Lunchen sponsras av    

13.00 Välkommen!   

Marie Reinius, VD, Svenska Riskkapitalföreningen
Gustav Öhman, ordförande, Svenska Riskkapitalföreningen
Erik Blix, dagens moderator


13.20 

Makroekonomisk utblick - vinglig väg väntar världen
Hur påverkar krisen i Europa den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren? Vilken roll kommer Kina att ha framgent? Är den genomsnittlige amerikanske husägaren nu på torrare mark vad gäller belåning? Hur har krisen påverkat bankernas förhållande till och affärer med PE-bolagen?

Robert Bergqvist, chefsekonom, SEB


14.00 The future of Nordic Private Equity  a LP view
International LP view of the Nordic Private Equity market

Panel discussion
Jonas Agesand, Principal, LGT Capital Partners
Rune Jepsen, Investment Manager, QIC Global Private Equity
Thomas H McComb, Portfolio Manager, JP Morgan Asset Management


14.40  A sideways look at Regulation and Public Affairs
AIFM, Solvency II and Basel 3 – how will increasing regulation really affect the PE industry?

Carol Kennedy, Senior Partner, Pantheon Ventures


15.15  Kaffe och nätverkande 

Kaffepausen sponsras av      

15.45    

Insyn, öppenhet och transparens i riskkapitalbranschen
Om den ökande öppenheten i vår bransch. Hur långtgående kan och bör den vara, och hur påverkar den riskkapitalbolagen?

Paneldiskussion

Torbjörn Carlbom, journalist, Veckans Affärer
Conni Jonsson, Managing Partner, EQT Partners
Adalbjörn Stefansson, ansvarig för buyout-investeringar, Skandia Liv


16.30 

Outlook for European Buyout Market and for Fundraising

Paul Waller, Managing Partner, 3i 


 

17.15 Konferensen avslutas

Marie Reinius, VD, Svenska Riskkapitalföreningen
Erik Blix, dagens moderator


17.20 Mingel och nätverkande

Minglet sponsras av    

Uppdaterat 2010-11-26
Provided by Webforum