Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in
2 december 2014
Infoblad nov 2014

Ekonomi

Resultatet för 2014 ser ut att ge ett överskott på ca 300 000 kr
vilket är ca 150 000 kr bättre än budget. Största orsaken är
mindre kostnad för fjärrvärmen pga mildare väder än vanligt.
För kommande år väntas inga större kostnadsökningar så därför
har styrelsen beslutat att lämna
avgifterna oförändrade för 2015.

Underhåll

Nästa år är det dags för del två av ommålningen av husen. Det är
13 hus kvar att måla efter att 6 hus målades i år.
 

För er som bor i hus som ska målas, tänk på att nästa år hålla
fasaden ren från buskar och annan växtlighet. Markiser måste
också tas ned för att komma åt att måla allt.

OVK-besiktningen

En del mindre anmärkningar på lågt flöde framkom under
besiktningen samt ett par större anmärkningar där extrarum
är byggda men dessa saknar ventilation. Dessa anmärkningar
måste åtgärdas innan besiktningen är godkänd. Vicevärden
kommer att informera de boende som har extrarum med
bristfällig ventilation och som ej blev godkända.Tänk på det
om ni ska sätta upp någon mellanvägg någonstans att ventilation
måste
finnas i rummet.

Våtrumsundersökningen

Från den stora våtrumsundersökningen för ett antal år sedan finns
det fortfarande lägenheter med anmärkningar som inte är åtgärdade.
Information till dessa kommer gå ut med en uppmaning att snarast
åtgärda bristerna.

Ny kod till soprummen

P g a att gamla koden har blivit relativt känd bland mindre barn har
de ibland använt soprummen som lekplats vilket inte är önskvärt.
Ny kod är: kontakta vicevärden. Gamla koden fungerar parallellt fram
till slutet av november.

Förlängt kabel-tv avtal med ComHem

HSB har centralt förhandlat fram ett nytt avtal med ComHem som ger lägre priser. Vi har därför skrivit om vårt avtal och förlängt det till 2017-12-31. Detta ger oss totalt lägre kabel-tvkostnad under kommande tre år.

För er information finns f n följande kanaler:

 

Fria digitala kanaler:

(För att se de digitala kanalerna måste Ni antingen ha en digital box eller en CA-modul till Er TV. Inget programkort behövs. För att göra en korrekt kanalsökning krävs att Ni väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer. (Värdena för Frekvens och Symbolhastighet ska inte ändras.)

Nätverks-ID/Nätnummer för Umeå är: 41012)

 

Fria analoga kanaler:

 

Ytterligare kanalabbonemang kan naturligtvis tecknas direkt hos ComHem, se deras hemsida för mer information.

Glögg och pysselkväll

Fritidskommittén bjuder även i år in till en glögg- och pysselkväll.

Datum och tid för detta är tisdag 16 december kl 17.00-20.00 Mer info kommer senare.

 

Hälsningar från

Styrelsen brf Klockan            

Nyheter
20 november 2019
Ny personuppgiftspolicy publicerad
8 september 2016
Ny vicevärd
25 november 2015
Infoblad november 2015
17 april 2015
Infoblad april 2015
2 december 2014
Infoblad nov 2014
15 april 2014
Infoblad april 2014
20 november 2013
Infoblad november 2013
30 oktober 2013
Infoblad oktober 2013
16 april 2013
Infoblad april 2013
17 januari 2013
Infoblad januari 2013
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum