Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in
20 november 2013
Infoblad november 2013

Infoblad Brf Klockan
november 2013

Sammandrag från info-möte den 12:e november

Ekonomi

Verksamheten 2013 ser ut att ge ett överskott på ca 200.000 kr vilket är ca 50.000 kr bättre än budget. För kommande år väntas dock relativt stora prishöjningar på bland annat vatten, försäkringar och fjärrvärme så därför har styrelsen beslutat att göra en mindre justering av avgiften fr o m  den 1:a januari 2014. Notera att det var 15 år sedan förra justeringen!

Underhåll

Nästa år är det dags för start av ommålning av husen. Det sker i två etapper, 10 hus i etapp 1 2014 och resterande 9 hus 2015. De första husen att måla är de med adress JAL 2 – 70.

Ställningar kommer att byggas runt husen vid målning och tänk då på att hålla fasaden ren från buskar och annat växtlighet. Markiser måste också tas ned för att komma åt att måla allt.

Studsmattor

Styrelsen har beslutat att på försök under 2014 tillåta studsmattor inom området. Detta förutsatt att medlemmen följer de säkerhetsregler som är framtagna samt skriver på en ansvarsförbindelse som fritar föreningen från allt ansvar vid en eventuell olycka. Kontakta vicevärden för mer information.

Försäkringar

Vi vill åter påminna om att föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrätts-tilläggsförsäkring för alla lägenheter. Så kontrollera att du inte betalar den delen i din egna försäkring.

Gästrum

Styrelsen har beslutat att om gästrummet lämnas ostädat, vilket tyvärr har hänt, tas en städavgift ut på 300 kr.

Vattenskador

Vi vill påminna om vad som står i § 12 i Bostadsrättslagen:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick”

Med det menas att om man har vetskap om att en brist finns och man inte åtgärdar den anser försäkringsbolagen att man varit ”försumlig”. Skulle det då bli en större skada på grund av detta så kan man bli ersättningsskyldig för hela den skadan.

Ovälkomna gäster

Tyvärr har vi haft besök av gnagare i ett antal garage och förråd. Här vill vi uppmana Er till att ta bort allt som kan vara ätbart för dessa smådjur ur garage och förråd. Vi rekommenderar också att ni sätter ut råttfällor på ställen där de kan ta sig in. Vicevärden Britt har ett antal fällor för er som har svårt att ta er ut på affär och köpa.

Notera också att försäkringen runt skadedjur ej gäller i garage och förråd.

Glögg- och pysselafton

Fritidskommittén bjuder även i år in till en glöggafton, denna gång även med en del pyssel för barn. (Även vuxna får pyssla...)

Datum och tid för detta är tisdag 10 december kl 18.00. Mer info kommer senare.

Hälsningar från
Styrelsen brf Klockan

Nyheter
20 november 2019
Ny personuppgiftspolicy publicerad
8 september 2016
Ny vicevärd
25 november 2015
Infoblad november 2015
17 april 2015
Infoblad april 2015
2 december 2014
Infoblad nov 2014
15 april 2014
Infoblad april 2014
20 november 2013
Infoblad november 2013
30 oktober 2013
Infoblad oktober 2013
16 april 2013
Infoblad april 2013
17 januari 2013
Infoblad januari 2013
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum