Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in
29 januari 2011
Infoblad 29 januari
Matkällaren
Styrelsen har beslutat att avgiften för matkällaren skall vara 25 kr/
månad från den 1 april 2011. Kylaggregatet kommer att vara stängt
enligt förslag som framkom vid medlemsmötet.

Ni som vill ha en plats i matkällaren måste anmäla detta till Britt
Westermark, likaså ni som inte vill ha kvar er plats. Nytt avtal
måste nämligen tecknas.

Vi vill också påminna er som har kvar kemikalier och lösningsmedel
i era förråd att detta skall vara utrensat senast den 31 januari 2011.

Kvartersgården
Nyckel till kvartersgården och övernattningsrummet kommer i fortsätt-
ningen att finns hos:
Curt Lundmark, J A Linders väg 90
Britt Westermark, J A Linders väg 102
Maj-Lis Lindgren, J A Linders väg 106
Thomas Hellberg, J A Linders väg 66

Den som skall låna kvartersgården respektive uthyrningsrummet antecknar sig i  liggaren som finns i kvartersgården. Nyckel kvitterar man sedan ut hos någon av ovanstående personer. Endast medlem kan kvittera ut nyckel.

Observera också att övernattning i kvartersgården inte är tillåten samt att det skall vara tyst klockan 01.00.

Vid nyttjande av kvartersgården skall fläkten slås på. Vredet sitter utanför snickarboden. Fläkten är när kvartersgården inte nyttjas avslagen för besparing av energi.

Årsmöte
Årsmöte hålls den 12 april 2011.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den sista februari 2011.

Styrelsen för Brf Klockan
Nyheter
3 maj 2011
Infoblad 3 maj
10 april 2011
Årsmöte 28 april kl 19.00
29 januari 2011
Infoblad 29 januari
28 januari 2011
Brandskyddsinformation
17 december 2010
Information om nya policys & regler.
13 december 2010
35 % rabatt på färg hos Caparol!
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum