Hem
Föreningen
Lägenheter
Policys och regler
Felanmälan
Bygga om
Nyheter
Kalender
Områdeskarta
Länkar
Bilder
Sök
Logga in
17 december 2010
Information om nya policys & regler.
Ny policy för matkällarna

Styrelsen har beslutat att kemikalier och lösningsmedel inte får förvaras i matkällaren. Detta i enlighet med rådande bestämmelser gällande matförvaring i livsmedelsaffärer. Enligt räddningstjänsten får man inte förvara brandfarlig vätska i källarutrymmen.

Månadsavgiften för matkällaren kommer att förändras fr o m 2011-04-01. Ny avgift kommer att räknas ut under januari månad. Styrelsen med inrådan av medlemsmötet kommer att se över matkällaren och dess framtida nyttjande. Medlemmar som har målarfärg och lösningsmedel i matkällaren måste senast 2011-01-31 plocka bort detta från matkällaren.

Ny policy för ytterdörrar och förrådsdörrar

Styrelsen har beslutat att förrådsdörrar skall vara blå samt att ytterdörrar skall vara vita. Om en medlem vill byta ytterdörr skall uttag för nyckelholk finnas i enlighet med dagens låssystem, samt att ytterdörren skall ha ett K-värde lägre än 1,3 samt vara brand- och säkerhetsklassade. Dörrarna ska också ha fönster.


Nya bokningsregler för kvarterslokalen

-   Bokning får endast göras av medlem
-   Endast medlem kan kvittera ut nyckel
-   Det skall vara tyst klockan 01.00
-   Övernattning är inte tillåten
-   Information om var nyckel kan hämtas finns i kvartersgården.

Snöskottning

Föreningen har köpt in en snöraka till hjälp vid skottning av tak, den finns att låna i redskapsboden.
Styrelsen vill också uppmana alla att inte skotta snö rakt ut på gångbanan utan skotta snön mot staketet, in på gård eller mot garagevägg. Utryckningsfordon och brevbärare måste kunna ta sig fram på gångvägen.

(Ur infoblad december 2010)
Nyheter
3 maj 2011
Infoblad 3 maj
10 april 2011
Årsmöte 28 april kl 19.00
29 januari 2011
Infoblad 29 januari
28 januari 2011
Brandskyddsinformation
17 december 2010
Information om nya policys & regler.
13 december 2010
35 % rabatt på färg hos Caparol!
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum