HemOm tjänstenPrislistaTesta gratis 1 månadSupport och KontaktPolicy och VillkorSök
Policy och Villkor
Policy och Villkor (Webforum)

Webforum Europe AB (WFE) äger och driftar den mjukvaran som tillhandahålls på www.webforum.com. Mjukvaran i form av en webbplattform, ”Plattform”, görs tillänglig som hyrtjänst, hos WFE eller hos en av WFE:s representanter och körs på WFE eller partners servrar.

Eftersom denna tjänst gradvis uppdateras kan mjukvaran, dess verktyg och funktionalitet ändras över tiden. WFE förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra nedanstående dokument när Webforum finner det befogat. Operatörer och Användare kommer att underrättas om ändringar i Operatörsavtalet (Operator Agreement), i Säkerhetspolicyn (Security Policy) och i Användarvillkoren (Terms of Use) via vår plattform, inklusive denna webbsida, och/eller via nyhetsbrev.

Webforum äger rätt att årligen justera prisnivån i befintliga avtal baserat på ändringar i aktuell prislista.

Operator Agreement (Operatörsavtal)

Operator Agreement omfattar policies och rättslig information gällande tillgången till plattformar och användandet av plattformsverktyg samt tjänster. 

 Ladda ner Webforum Operator Agreement (pdf 73 kB)Security Policy (Säkerhetspolicy)

Säkerhetspolicyn sammanfattar hur personlig, affärsmässigt identifierbar eller annan information som förs över till eller från Plattformen hanteras. 

 Ladda ner Webforum Security and Accessibility Policy (pdf 32 kB) Terms of Use (Användarvillkor)
Användarvillkoren beskriver villkor som Operatören skall komma överens med Användarna om innan plattformen börjar användas.

 Ladda ner Webforum Terms of Use (pdf 27 kB)

Kontakta Albert Huth om du har frågor angående Webforums policy och villkor.
E-post: albert.huth@webforum.com | Tel: +46 8 527 400 71

Webforum Europe AB | E-post: info@webforum.com | www.webforum.com | Tel: 08-527 400 70
Provided by Webforum