SGF utvärdering 2017
SGF är en växande förening med idag ca 1500 medlemmar, 10 kommittéer och 4 lokalavdelningar. Föreningen har ett stort utbud av kurser (ca 30 st) och driver flertalet projekt. Samverkan sker med flera andra aktörer för att påverka utvecklingen i branschen. SGF är även engagerad internationellt. Sedan slutet av 2016 så omfattar SGFs verksamhet jord, berg, vatten och miljö.

Under 2016 har frågan lyfts, om nuvarande organisation och arbetsfördelning är den mest optimala för att skapa goda förutsättningar för föreningen.

Vid föreningsstämman 2017 så beslutades att en utvärdering av nuvarande verksamhet skulle genomföras, som kritiskt synade såväl nuvarande verksamhet som framtidsplaner. Målsättningen är att föreslå en organisation som bättre svarar mot föreningens behov och som skapar förutsättningar för en fortsatt livaktig förening. Denna enkät är ett led i detta arbete.

Vid Midsommarföreläsningen diskuterades frågor om kurser och organisation. Önskemål framfördes om att få ge input. Förhoppningsvis ger enkäten dig en möjlighet att tycka till om vad du anser är viktigt i SGF.

SGF hoppas att du vill bidra med dina synpunkter i denna utvärdering

Gunilla Franzén
SGF:s ordförande
-----------------------------------------------------
INSTRUKTIONER

Ett antal frågeställningar har formulerats nedan. Besvara alla eller de som ligger dig närmast.

Det är svårt att formulera frågor som täcker alla delar av SGFs verksamhet, så därför får du gärna lämna kompletterande synpunkter. Du kan skicka dessa direkt till info@sgf.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Allmänt om SGF
Notera att du kan kryssa flera alternativ
 
 
 
 
 
 


Vilka tre saker anser du är viktigast? Markera TRE stycken
 
 
 
 
 
 
 
I listan ovan är det något SGF inte ska göra? Något annat som borde finnas med? Skriv dina förslag till ändringar/tillägg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Kurser

Under de senaste åren har SGF (tillsammans med andra branschorganisationer) fokuserat på att utveckla kompetensmatrisen samt bygga upp en kursmatris. Detta för att det ska finnas ett utbud av kurser, så att du kan skaffa dig den kompetens som du behöver.

Men det är många kurser som behövs, för att täcka alla områden. Alla kan inte skapas på en gång, så frågan är vilka är högst prioriterade? Och hur ska de utformas för att passa er medlemmar?
Dagens utbud hittar du på:
http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=4390#Kurshistorik

Du kan ange flera alternativ
 
 
 
 
 
Bas, Allmän, Avancerad (ibland kallade låg, mellan, hög). Ange gärna motiv till varför du anser någon behövs mer


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Lokalavdelningarna

Lokalavdelningarna är idag navet för att du som medlem ska kunna möta dina SGF kollegor.

Hur vill du att din lokalavdelning utvecklas?
Föreslå gärna vem som skulle kunna bidra till att detta blev verklighet!

Välj de två som du anser är viktigast!
 
 
 
 
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Informationsspridning

SGF sprider idag information till medlemmar på olika sätt. Vi har SGF nytt (varje måndag), Nyhetsbrev, hemsida, riktade utskick, LinkedIn.
Ange det alternativ som du föredrar
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Kommittéer och SGFs omfattning

SGF Kommittéer har idag följande huvudfunktioner:
Kommittéerna har en bevakande funktion inom respektive område och:
•svarar för informations- och utbildningsfrågor
•initierar FoU-arbete
•utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda kommittémedlemmar

SGFs kommittéer arbetar numera med jord, berg(ingenjörsgeologi), vatten, och förorenade områden.


Det kan vara verktyg som behöver fram, vägledningar/rapporter, utveckling som behöver drivas på, tänk fritt!


-------------------------------------------------------------------------------------------
6) SGFs nya organisation

Utvärderingen innebär bl.a. att SGF kommer att se över hur vi gör saker framöver. På hemsidan hittar du en första tankebild.
http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=4574
Formulera gärna dina idéer och tankar. Antingen här eller maila direkt till info@sgf.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Övrigt
Om du svarar ja, ange gärna nedan på vilket sätt.
Om du är engagerad i SGF redan, ange gärna hur nedan.
      
Projekt, nätverk, föreläsare, undervisa, webbinarier, lokalavdelning, driva frågor, kommitté, arbetsgrupp, "bubbla"..... Tänk fritt utifrån vad du vill bidra med!

Ange gärna din epost nedan, så att vi kan kontakta dig för vidare dialog om möjligheter som finns.

Här kan du skriva precis vad som helst som du tycker vi ska ha med oss när det gäller arbetet med att uveckla SGFs nya organisation och verksamhet

-----------------------------------------------------
Lite information för statistik

Du får gärna vara anonym med dina svar, men för att kunna få lite statistik på om olika frågor är viktiga för olika kategorier så ber vi dig fylla i följande frågor.

Vill du så får du förstås gärna komplettera med din e-post adress. Så kommer vi att skicka ut en sammanställning av resultatet av enkäten.


    
Om du inte vet så välj en utifrån var i Sverige du bor.
        
Vilka av följande områden arbetar du med?
Du kan ge mer än ett svar
            
        
Om du vill kan du här ge din e-post adress.

Verifiera e-postadress
Tack för att du tog dig tid att ge dina synpunkter

SGF:s styrelse
* Obligatorisk