SGF utvärdering 2017

Information
Tiden för att lämna synpunkter på SGFs utvärdering har gått ut.

Men vi är fortfarande intresserade av dina kommentarer/synpunkter. Maila dom till info@sgf.net