Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan
Information till mäklare
För dig som är nyinflyttad
Policys och riktlinjer
Trapphusdörrar
Att bo facklan 7
Balkongmöbler
Reparation och renovering
Gemensamma utrymmen
Andrahandsuthyrning
Sophantering
TV/Bredband
Försäkringsvillkor
Säkerhet
Sök
Logga in
Om sopor och sophantering

Sophantering sammanfattning

  • Kartong och pizzakartonger får inte slängas i sopnedkasten. Då blir det stopp
  • Grovsoprummet hanterar bara glas, tidningar, kartong, små elektronik och grovsopor. Övrigt får medlem själv transportera till miljöstation.
  • Färg och sprayflaskor får inte lämnas i soprummet.
  • Packa era soppåsar halvfulla så slipper vi stopp i röret


Mer om sophantering
I plastpåsar paketerade hushållssopor kastas i sopnedkast som finns placerade i valvet, Upplandsgatan 17. Hushållssopor är avfall som uppkommer i hushållet och som blir över då du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Kvar har du
en soppåse med hushållsavfall, till exempel matrester (om du inte komposterar), mjukplast, kattsand, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, bomull, snus, tobak, cigarettfimpar, gummiband, snören och hushållspapper.

Gångarna i sopnedkastet är relativt smala varför de enskilda soppåsarna inte får vara för stora. I annat fall fastnar påsen på vägen ner. Alla hushåll ska sortera ut sina förpackningar ur hushållssoporna.

Hit räknas fyra olika slag:

  • Glas (färgat och ofärgat)
  • Metall
  • Papper
  • Hård- och mjukplast.


Det finns en mindre glasåtervinning i grovsoprummet. När denna är full lämnas glas tillsammans med övriga sorterade förpackningar i avsedda kärl på avfallsstation.

Utöver sopnedkast finns ett soprum på gården. Soprummet är uppdelat i fyra delar; tidningsåtervinning, glasåtervinning, grovsopor och småelektronik.

Tidningar är till exempel dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad och vanligt skrivpapper. Använd papperskassar. I dessa behållare får INTE förpackningar av kartong eller wellpapp slängas.

Mindre skrymmande grovsopor (hit räknas restavfall, brännbart avfall, trämaterial, metall, däck med fälg från bil och MC, trädgårdsavfall, fyllnadsmassor: jord, sten, grus, betong och tegel) får ställas ned i soprummet i avsedda kärl, medan större sopor som byggavfall, möbler o dyl skall bortforslas på medlemmens egen bekostnad.

Gällande småelektronik får inte större saker än ett strykjärn kastas -INTE förstärkare, högtalare, video, TV-apparater, datorer eller liknande. Här finns också kärl avsedda för återvinning av glödlampor och lysrör samt småbatterier.

Allt avfall som är farligt för människa och miljöklassas som farligt avfall får aldrig läggas i soppåsen, lämnas i grovsoprummet eller hällas i avloppet. Hit räknas färg- lack- och limrester samt nagellack, lösningsmedel, bilbatterier, spillolja, fotokemikalier, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, diverse övriga kemikalier, kvicksilverhaltiga material, aerosolspray.

Farligt avfall lämnas på miljöstation, närmaste är Preem, Norr Mälarstrand 32. Mediciner lämnas på Apotek. Närmaste fullständiga återvinningscentral är ÅVC Vanadisberget, Cederdalsgatan 72.

Ingenting får av brandsäkerhetsskäl placeras i trapphus, utanför vinds- och källarförråd och entréer. Detta inkluderar barnvagnar, dörrmattor, tidningsavfall, sopor och annat skräp. I trapphusen får heller inga blommor ställas för att det ska vara lättare att hålla rent. De saker som lämnas i trapphusen kastas.

Sophantering är en mycket viktig fråga för föreningen. Om vi hjälps åt att följa dessa riktlinjer gör vi en insats för miljön samt håller våra kostnader för hantering nere.
Uppdaterat 2013-08-27
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum