Startsida
Om Facklan 7
Felanmälan / Kontakt
Sophantering
Andrahandsuthyrning
Gemensamma utrymmen
Information till mäklare
För dig som är Nyinflyttad
Reparation och renovering
Stadgar
policys och riktlinjer
TV/Bredband
Årsredovisning
Gamla bilder från kvarteren kring Tegnerlunden
Sök
Logga in
Försäkringsvillkor
19 januari 2017
Nyhetsbrev januari 2017

God fortsättning!
Samarbetet med SBC avseende teknisk förvaltning är nu igång. Ni har alla fått info om
kontaktuppgifter och felanmälan i era brevlådor. Denna info finns nu även i trapphusen och
på hemsidan.


Kundtjänst felanmälan:

Måndag - fredag kl 7-21 tel. 0771-722 722
www.sbc.se/felanmälan

Andra tider(jour) tel. 08-18 70 00


Styrelsen ber alla återigen om tålamod i denna övergång. Vi har nu i starten fått god kontakt
med vår tekniskt ansvarige förvaltare, Bert Hellberg och fastighetsskötare Lennart vilket ger
hopp om framtiden. För ett gott samarbete även framöver krävs tydlighet, kommunikation
och uppföljning från nuvarande och kommande styrelser. Detta är en utmaning.
Även om det fortsatt är vinter så ser vi under våren fram emot vårstädning och
föreningsstämma. Städningen tar vi efter påsk när snön förhoppningsvis är borta gör gott.
Föreslaget datum är 22/4. Stämmodatum får vi återkomma till, men traditionsenligt ligger det

i slutet av maj, troligen i vecka 22. Inför detta kommer vi i mars skicka ut den årliga enkäten.
Har ni frågor, förbättringsförslag eller kanske motioner inför stämman så är de alltid
välkomna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Facklan 7
Uppdaterat 2017-01-19
Nyheter
19 januari 2017
Nyhetsbrev januari 2017
19 oktober 2016
Nyhetsbrev Oktober 2016
23 september 2016
Nyhetsbrev september 2016
30 april 2015
Nyhetsbrev april 2015
21 mars 2015
Nyhetsbrev mars 2015
28 november 2014
Nyhetsbrev för november
28 oktober 2014
Nyhetsbrev okt-14
1 juni 2014
Ny infoansvarig i föreningen är Erik Begler
27 april 2014
Gårdsstädning 11 maj
23 mars 2014
Nytt datum för föreningsstämma 20 maj
[1]​[2]​[3]​[4]​
Du kan alltid kontakta styrelsen på facklan7@gmail.com
Provided by Webforum